KINDER FYSIOTHERAPIE

Wat is een kinderfysiotherapeut?

Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun motoriek. Deze kennis is opgedaan in een vierjarige post- HBO- opleiding, op masterniveau. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Hij of zij werkt altijd volgens een behandelplan. De kinderfysiotherapeut kan uiteraard goed met kinderen overweg en heeft een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen.

 

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?

Nadat een kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut volgt een intake. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het functioneren op motorische niveau. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op. Doorverwijzers kunnen o.a. zijn: de huisarts, de kinderarts, de consultatiebureauarts, de schoolarts, de revalidatiearts, maar ook de ouders zelf.

 

Toegankelijkheid

Fysiotherapie en dus ook kinderfysiotherapie is vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat ouders rechtstreeks naar de kinderfysiotherapeut kunnen gaan zonder tussenkomst van de arts.

Vaak worden de kinderen echter door de huisarts, consultatiebureau-arts, kinderarts, jeugdarts, revalidatiearts, of orthopeed doorverwezen.De ziektekostenverzekeraar vergoedt de behandelingen.

 

Behandeling

De behandeling is er op gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling naast oefeningen uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als het nodig is kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit is bijna altijd het geval bij zuigelingen en kinderen met een beperking. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten wordt de behandeling gedurende langere tijd voortgezet.

 

Voorbeelden van indicaties bij de baby/peuter

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling
 • Voorkeurshouding
 • Huil baby
 • Billenschuiver
 • Cerebrale parese (verlamming of spasticiteit)
 • Spina bifida (open ruggetje)
 • Pre-dysmature kind; te vroeg geborene
 • Plexus brachialis laesie
 • Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beĆ­nvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma
 • Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblematiek
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Jeugdreuma
 • Incontinentie