SCHRIJF PROBLEMEN

Motorische schrijfproblemen komen veel voor. Uit onderzoek blijkt 5 tot 25% van de basisschool leerlingen met schrijfproblemen te kampen. Veel van deze kinderen worden naar de kinderfysiotherapeut verwezen.

 

We spreken over een schrijfprobleem wanneer:

 

  • het handschrift (het schrijfproduct) niet of nauwelijks leesbaar is (dysgrafie);
  • het tempo te traag is;
  • de schrijfbeweging niet aangeleerd kan worden en/of er pijn ontstaat bij het schrijven;
  • er schrijfproblemen zijn zonder dat er sprake is van een intellectueel tekort of van somatische pathologie.

 

 

Mathieu van Cauteren is een specialist op dit gebied bij uitstek. Voor zijn Master thesis ontwikkelde hij een scorelijst waarmee schrijfmethodes te beoordelen zijn op hun motorische aspecten. Enkele jaren daarna ontwikkelde hij samen met collega Bert Halfwerk de schrijfmethode “schrijfmotorische oefeningen”. Deze methode kan zowel gebruikt worden als voorbereiding op het schrijven als ook als remediering bij schrijfproblemen. De methode kan aan elke andere schrijfmethode gekoppeld worden.

 

Voor meer informatie zie: http://www.motoriek-schrijven.nl

 

In december 2011 werd het evidence statement ‘kinderen met motorische schrijfproblemen’ gepubliceerd. Mathieu van Cauteren was een van de zeven auteurs. Voor meer informatie raadpleeg de site van het N.V.F.K.