SAMENWERKING

Multidisciplinairkinderteam

Onze kinderfysiotherapeuten werken samen met andere disciplines waaronder ergotherapie, logopedie en orthopedagogiek. Deze samenwerking heeft de naam:
Multi Disciplinair Kinderteam Tegelen-Beesel
Wij bieden diagnostiek, advies, behandeling, ondersteuning en begeleiding. Kenmerkend is dat we bij overleg en  afstemming met al onze eigen disciplines het totale kind met zijn of haar mogelijkheden centraal stellen.
We werken hulpvraaggericht in samenwerking met kind, ouders en de school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Onze inzet is laagdrempelig, snel en dicht bij de eigen woonplaats.
www.multidisciplinairkinderteam.nl

Samenwerking tussen Beesel en Reuver
Met de Groepspraktijk voor Fysiotherapie Reuver wordt intensief samengewerkt onder de naam: FysioTotaal Beesel/Reuver.

Binnen het fysiotherapeutische werkveld onderscheidt men steeds meer verbijzonderingen en specialisaties. Tevens komt er vanuit medische specialisten en huisartsen steeds meer vraag naar kennis en praktische vaardigheden voor het behandelen van specifieke patiëntencategorieën. Door goed gebruik te maken van elkaars specifieke deskundigheid kunnen we onze patiënten een optimale zorg aanbieden.
Alle fysiotherapeuten in het samenwerkingsverband staan geregistreerd in het Centrale Kwaliteitsregister (CKR).

www.fysiototaal-beeselreuver.nl