TEAM

We werken met een leuk gedreven team van 7 fysiotherapeuten, die veel waarde hechten aan persoonlijke aandacht en individuele behandelingen. Ze zijn allemaal lid van het KNGF en ingeschreven in het centrale kwaliteitsregister (CKR). Door de diverse specialisaties en regelmatige bij- en nascholing streven we ernaar u een optimale diagnose, behandeling en  begeleiding te kunnen geven.

 

Priscilla Mulders

Kinderfysiotherapeute

 

 

Priscilla heeft tijdens haar masteropleiding tot Kinderfysiotherapeut stage gelopen binnen onze praktijk.
Na deze stage heeft dit geresulteerd in een parttime baan. Eerst heeft ze de combinatie reguliere fysiotherapie in een andere praktijk gecombineerd met kinderfysiotherapie bij ons. Al snel bleek dat haar interesse vooral uitging naar de kinderfysiotherapie. Het heeft dan ook niet lang geduurd voordat Priscilla zich volledig gericht heeft op kinderen.

Priscilla heeft zich toegelegd tot Sensorische Informatieverwerking, motorische schrijfproblematiek en Zuigelingenasymmetrie.  
Priscilla is werkzaam binnen de vestigingen Velden en Tegelen. Daarnaast werkt ze in Sevenum met jongvolwassen met een handicap, Belfeld en gaat ze bij de zuigelingen op huisbezoek.

 

Mathieu van Cauteren

Kinderfysiotherapeut

 

 

Mathieu is kinderfysiotherapeut.  Hij heeft o.a.  gewerkt op een medisch kleuterdagverblijf, kinderrevalidatieafdeling, mythylschool en hij heeft voor diverse fysiotherapiepraktijken de kinderfysiotherapie afdeling opgebouwd.

Zijn speciale aandachtsgebieden zijn zuigelingen, plexus brachialis laesie, kinderen met een beperking en kinderen met motorische problemen op het gebied van schrijven.

Hij is één van de auteurs van het Evidence Statement Motoriek en Schrijven.
Mathieu is vooral werkzaam op onze vestiging in Tegelen en Beesel. Daarnaast gaat hij bij de zuigelingen op huisbezoek.

 

Frans van Schendel

Manueel therapeut

 

 

Frans is regulier fysiotherapeut, manueel therapeut en handtherapeut. Ook hij is te vinden op onze vestiging in Beesel.

Hij heeft diverse werkplekken gehad in verschillende particuliere praktijken en is tevens 25 jaar werkzaam geweest in een ziekenhuis. In dit ziekenhuis heeft hij op diverse afdelingen gewerkt waaronder ook het handenteam.

Zijn aandachtsgebieden zijn manuele therapie, sportgerelateerde klachten, orthopedische klachten, handtherapie en dry-needling.

 

 

Imke Reutelingsperger

Kinderfysiotherapeute

 

 

 

 

Imke heeft een combinatieprogramma van de opleidingen bewegingswetenschappen en fysiotherapie gevolgd en is in 2006 afgestudeerd.  Ze heeft enkele jaren in ziekenhuizen gewerkt en is momenteel 2 dagen per week werkzaam in deze praktijk.

In 2014 heeft Imke de masteropleiding kinderfysiotherapie afgerond en daarnaast heeft ze nog enkele cursussen gevolgd, o.a. de General Movements en de Infant Motor Profile.
Speciale aandachtsgebieden van Imke zijn kinderen met onverklaarbare klachten, motorische schrijfproblematiek en zuigelingenasymmetrie.

Imke werkt met name op de vestigingen in Tegelen en Beesel. Daarnaast gaat zij bij de zuigelingen op huisbezoek.

 

 

Elly van Cauteren-Grubben

Fysiotherapeute / Kinderoefentherapeute

 

Elly is algemeen fysiotherapeut en heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en van patiënten met een verstandelijke beperking. Enkele dagdelen per week is ze werkzaam op een dagbesteding van PSW, daarnaast werkt ze in Beesel in de praktijk.

Ze heeft o.a. de volgende opleidingen gevolgd: N.D.T. , sensomotoriek,  schrijfmotorische problemen,  N.T.T. , McKenzie, bekkenbodemtherapie, fysiotherapie voor patiënten met een verstandelijke beperking.

 

 

Manon Bruijnen Steeghs

Fysiotherapeute

 Manon Bruijnen is in 1993 afgestudeerd aan de opleiding fysiotherapie te Heerlen.
Sinds 1994 is ze werkzaam binnen onze praktijk. Ze werkt vooral in en rondom Beesel als algemeen fysiotherapeute.

Naast de reguliere fysiotherapie heet Manon zich toegelegd op het gebied van o.a. orthopedie, geriatrie en bekkenbodemproblematiek.

 

Kiki Pijnenburg

 Kinderfysiotherapeute i.o.

 

Kiki werkt sinds januari 2018 binnen onze praktijk. Ze heeft voorheen in een reguliere fysiotherapiepraktijk in Reuver gewerkt. In onze praktijk werkt ze voornamelijk met kinderen met fijn en grof motorische problematiek en jong volwassenen met een handicap.

Ze is bezig met de masteropleiding Kinderfysiotherapie en werkt voornamelijk in Belfeld en op de vestigingen Tegelen en Beesel.